FAQ - nejčastěji se ptáte

Podívejte se na dotazy, které nám nejčastěji pokládáte. Pokud není mezi nimi ten Váš, napište nám, my ho rádi zodpovíme.


1 Jaká nesu jako investor rizika?

Nebylo by správné deklarovat absolutní bezrizikovost investičních nemovitostí. V LPP se ale snažíme všechna rizika eliminovat a přibližovat limitně k nule. Riziko nepřepsání vlastníka na katastru nemovitostí řešíme uložením všech finančních prostředků do patřičné úschovy (advokátní, notářské či bankovní), a to včetně rezervačního poplatku. Riziko nepronajatého prostoru, a tím například nesplácení hypotečního úvěru, je řešena samotnou podstatou spolupráce, a to garancí výnosnosti prostřednictvím nájemní smlouvy – jednoduše řečeno – riziko nepronajaté nemovitosti na sebe přebíráme my. Každou spravovanou nemovitost máme v LPP řádně pojištěnou, a proto není potřeba mít obavy ani z rizik nahodilých událostí.

2 Jak je kalkulována čistá výnosnost?

Jelikož nechceme naše investory mystifikovat či věštit z křišťálové koule, kalkulujeme čistou výnosnost jako poměr pasivního příjmu (čistého nájemného) a celkové výše investice, tedy součet kupní ceny, hodnoty rekonstrukce, vybavení a odměny. Nebereme tedy v potaz zhodnocování samotné nemovitosti, ani nepoužíváme metodiku kalkulace výnosnosti z hrubé výše nájemného. Lze konstatovat, že díky výběru správných nemovitostí, dosahuje celková výnosnost znatelně vyšších hodnot. Veškeré náklady s provozem nemovitosti spojené hradíme my, a to konkrétně poplatky, energie, internet a další.

3 Kdo bude byt rekonstruovat a vybavovat?

Nemovitost bude rekonstruovat jedna z našich stavebních firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Stejně tak bude byt designovat a vybavovat jedna z našich designérek, které znají ideální poměr mezi cenou a výkonem a mají jasnou představu o tom, co přesně pro náš záměr, pro danou nemovitost a v dané lokalitě, potřebujeme.

4 Co znamená pákový efekt?

Při použití pákového efektu u investic využívá investor cizího kapitálu za účelem navýšení svého zisku. Využívá tedy finance třetí strany (zpravidla bankovního domu) k financování investiční nemovitosti, která sama vydělává na splátky jistiny úvěru i úroků za tento finanční produkt.

5 Jak vypadá následná správa nemovitosti?

Všechny nemovitosti, které máme v nájmu, dále podnajímáme. Podnajímáme je jak krátkodobě, střednědobě, tak dlouhodobě. Každou nemovitost minimálně jednou za 3 měsíce fyzicky kontrolujeme, a na podstatou část námi spravovaných nemovitostí dochází pravidelně nakontrahované úklidové firmy. Pro každou spravovanou nemovitost máme založený transparentní bankovní účet, ze kterého hradíme čisté nájemné investorům, náklady s nemovitostí spojené, a na kterém je zároveň uložena vratná kauce podnájemníků v minimální výši jednoho hrubého podnájemného.

6 Kolik času celý proces zabere?

Časovou náročnost lze v souvislosti s investicí prostřednictvím LPP chápat ve dvou rovinách. První z nich je čas, který s touto investicí stráví samotný investor. Nutná je osobní přítomnost na jedné prohlídce nemovitosti, při podpisech smluvní dokumentace a na závěrečné ukázce hotového projektu. Vše ostatní zařídíme my. Druhou rovinou je čas mezi první prohlídkou nemovitosti a začátkem vyplácení čistého nájemného. V průměru tento proces zabere 2-4 měsíce. Vstupní prohlídka, revize nemovitosti a smluvní dokumentace, zákonná lhůta katastru nemovitostí pro návrh na vklad vlastnického práva, převzetí nemovitosti, rekonstrukce, design a vybavení interiéru. Celý proces má mnoho proměnných, které však Vám předložená kalkulace zohledňuje, a zahrnuje potřebné finance na provoz nemovitosti po dobu před první výplatou nájemného.

7 Jakým způsobem a na jak dlouho je nájemné / výnosnost garantována?

Standardně podepisujeme nájemní smlouvu na 1 rok s automatickou prolongací za předpokladu, že obě smluvní strany dodržují smluvní podmínky. Záměrem LPP Investment s.r.o. je nemovitosti spravovat co možná nejdelší dobu. V případě, že investor financuje prostřednictvím úvěru, podepisujeme nájemní smlouvu na dobu fixace, a to opět s automatickým prodloužením.